วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔      นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

   ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    ผู้อำนวยการวรนันท์ ขันแข็ง และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสมเด็จ เจริญผล เนื่องในโอกาศได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทราราม

             วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนำโดยนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์รณรงค์การป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย  

         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  มอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม     

   ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    ผู้อำนวยการวรนันท์ ขันแข็ง และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการประจักษ์ ประจิมทิศ เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th