โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายอำนาจ ชีวังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การแสดงวันลอยกระทง และได้นำกระทงของแต่ละระดับชั้นลอยบริเวณบ่อปลาภายในโรงเรียน      

พิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์      

     ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยมี นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี และลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และนักเรียนอาสาพยาบาล เข้าร่วมพิธีและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาและถวาย ราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยได้รับเกียรติจาก พลตํารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน...

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจความเป็นมาและความสำคัญของประเพณี ลอยกระทง โดย นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมบริเวณเวทีอาคาร 3...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]