วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2657 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางกระดี่เพื่อส่งเสริมศาสนาการเป็นชาวพุทธที่ดี วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้อยู่คู่สังคมไทย

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่ 12 กรกฎาคม  2567 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ดูรูปภาพเพิ่มเติม      หล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา

ดร. มยุรีย์ แพร่หลาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา ได้มอบหมายให้ รองฯ จารุวรรณ ยิ้มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา  คุณครูวรนันท์ วัฒนจินดา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ราษฎร์บูรณะ ได้ออกตรวจพื้นที่ตามนโยบาย “โครงการนักเรียนกรุงเทพปลอดภัย” เพื่อติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนในพื้นที่จุดเสี่ยงรอบชุมชนและโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย ​  

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสะแกงาม เพื่อส่งเสริมศาสนาการเป็นชาวพุทธที่ดี วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้อยู่คู่สังคมไทย

วันที่ 15 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ได้จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567 โดยโรงเรียนแจงร้อนวิทยาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีหล่อเทียนในปีนี้         ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภัทร์พล เกียรติจุฑามณี และคุณรัสรินทร์ เกียรติจุฑามณี เป็นประธานในพิธี โดย สก. ไสว โชติกะสุภา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  ดร. มยุรีย์ แพร่หลาย...

     วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]