วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิตผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ให้กำลังใจและดูแลความเรียบร้อย ตัวแทนนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดูธรรมธรรมชาติ  เพื่อมอบให้วัดยายร่ม วัดเลา และวัดสะแกงาม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เทียนทะเล สน.ท่าข้าม และ สน.แสมดำ ทั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดกระทง โดยสภาวัฒนธรรมเขตบางบอนร่วมกับวัดบางบอน ในวันจันทร์ที่ 27  พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน แสดงความยินดีกับ นางสาวภัคจิรา จอมทอง ม.6/11 แผนการเรียนวิจิตรศิลป์ เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 ได้ทุนการศึกษา เพชรในชัยพฤกษ์(ทุน100% ตลอดหลักสูตร) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

งานแนะแนวการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรม Samsen Education Fair ครั้งที่ 2 ในโครงการแนะเด็กสามเสน โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแนะแนวการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00...

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมจัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีพุทธศักราช 2566 คณะครู ลูกเสือ และเนตรนารีร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดกองลูกเสือไทย และพระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย            

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]