เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ นายสุรบท วาทินนิรันดร ได้เป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เพื่อเข้าอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนผู้กำกับจากทั่วประเทศ  

       วันที่ 13 กันยายน 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญอาคารหอสมุดกาญจนาภิเษก และอาคารไอซีที โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเป็นประธาน  ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ณ ลานชิโนรสรวมใจ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

       วันที่ 13 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัลกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ลานชิโนรสรวมใจ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร เเละคณะครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัยเเละมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการช่วยเหลือ

       วันที่ 13 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานมอบโทรศัพท์ Smartphone เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์  โดยได้รับบริจาคโทรศัพท์จากคุณสิทธิชัย จุลสิงห์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และ คุณอารีรัตน์ ลิ้มสุขะกร ณ ลานชิโนรสรวมใจ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

              วันที่ 13 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนรายละ 1,000 บาท จำนวน 139 ราย (ยอดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 - สิงหาคม 2564) ณ ลานชิโนรสรวมใจ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย    

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th