วันที่23 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านผู้อำนวยการนงกรานต์ เพชรเสนา ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 128 ปี ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

                    โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ MWSET ครั้งที่ 3 โครงการห้องเรียนพิเศษ Engram นางนราธิป พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มวิชาการ เข้าเยี่ยมชมการจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ( Mathayomwatsing Standard English Test : MWSET) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) จำนวน 19 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการลดคววามเสี่ยง และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมม่วงศิริ นำโดยนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ และ พ.ต.อ.สามารถ ม่วงศิริ

           นายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานการประชุมตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ งวดที่ 10 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสิงหราช โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://web.facebook.com/media/set/?vanity=MWSauvi&set=a.896275694520397            

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย       และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย มีความห่วงใยในความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จึงได้มอบเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา       สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019...

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ยินดีตอนรับ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th