วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลกับนายบดินทร์ เหมือนแป และนายสินธัช มีผล  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 

ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิตร Feb 19  ·  Shared

   ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔     นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา

ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม  

   ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔     นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดสังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๒ ในฐานะศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับดี ของกรุงเทพมหานคร  โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศจาก พณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

   ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔     นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนายศิวกร ไชยธนภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุลุ้ง (กรป.กลางอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th