โรงเรียนมัธยมวัดสงห์มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายในของโครงการ แข่งขันทักษะวิชาการภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีนายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมกับคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนในการมอบเกียรติบัตร...

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีถวายสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมพิธี ณ หน้าอาคาร...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จับมือร่วมกับ 9 องค์กรพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันโครงการ “Capital Market Datathon” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ นำ open data ของ ก.ล.ต. ไปพัฒนาต่อยอดไอเดียสู่ระบบนิเวศของตลาดทุน โดยทีม TTF: Teen Titans of Finance ซึ่งมีสมาชิก 3 คน คือ นางสาวอริญา สุริยาบุตร และ นายนครินทร์ สุกใส ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และนางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ นายถวัลย์ ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาพร้อมนักเรียนร่วมกันขึงตาข่ายกั้นลูกฟุตซอล ณ โดมเอนกประสงค์ ซึ่งได้รับมอบจากนายสนอง ไกรษร อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อสัปดาห์ก่อน

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ​พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย   

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 งานลูกเสือ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]