สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.กท 1) และสำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมจัดทำหลักสูตรการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ศึกษานิเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ครูและบุคลากร ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์...

ดร.หิมาลัย  ผิวพรรณ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน         ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม  https://shorturl.asia/9JOUI  

คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการอรอุมา บุญไตร  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ       

ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมจัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมที่ชอบในที่ที่ใช่” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน...

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนปทุมคงคา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<

โรงเรียนมหรรณพารามจัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม โดยมีคุณศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณบูลย์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี        ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติ่ม ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th