กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาภาษาญี่ปุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ผลการแข่งขัน ดังนี้   ► รางวัลชมเชย เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” • นางสาวนญา หอมหวาน...

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่ง   1. นางสาวรชยา รัตนอุดม ม.4/11 2. นายณัฐวรรธน์ นวเจริญวงศ์ ม.4/11 3. นางสาวรุ่งรวี จำปีทอง ม.4/13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอสั้น “อาชีพสุด Cool” การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาฝรั่งเศส) ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์เครือข่าย จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา...

            วันที่ 6 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2  เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีกลางบางซื่อ โดยได้รับการประสานงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงขอขอบคุณมา ณ...

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่ง ► นายก้องเกียรติ ตันวงษ์วาน ชั้น ม.6/11 ► นายธนภัทร มาตึง ชั้น ม.6/11  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาฝรั่งเศส) ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์เครือข่าย จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา...

นักเรียนแผนการเรียนภาษาเยอรมัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน “Digitale Woche der Deutschen Sprache” ระหว่างวันที่ 23, 25 และ 27 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์) จัดโดย สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ทั้งนี้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 รายการ จากการแข่งขันทั้งสิ้น 5 รายการ และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน...

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ-จีนกลาง ได้จัดการอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนศึกษานารีวิทยา  เพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและทักษะการสื่อสารจากการอบรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom)  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th