กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 4/8 และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า ที่บริเวณหน้ากุฏิท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ณ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย เน้นคุณธรรม...

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 งานอนามัย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีและให้คำแนะนำด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสังเวชรวมไปถึงคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน โดยมีการตรวจวัดส่วนสูงเเละชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ตรวจวัดสายตา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตัดเเว่นสายตา และตรวจร่างกายทั่วไปตามทึี่มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด...

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขอแสดงความยินดีนายกฤษณะ ผลสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโด น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม รายการ  Thailand Taekwondo Grand Prix 2024 ณ จังหวัดสงขลา  

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา มอบหมายให้คุณครูพลากร บุญยอด และคุณครูกิตติพล คิดกล้า ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ราษฎร์บูรณะ ตามนโยบาย “โครงการนักเรียนกรุงเทพปลอดภัย” เพื่อติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนในพื้นที่จุดเสี่ยงรอบชุมชนและโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

     วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัดโครงการ “โพธิสารแบ่งปันสานฝันสู่มหาวิทยาลัย : เตรียมความพร้อม Portfolio กิจกรรม TCAS PLANNING” โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนคู่พัฒนานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้ นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน...

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. โดยนายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเจ้าภาพ ม.2/5 ม.4/5 ม.5/17 และ ม.6/4 (คณะอยุธยา) ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ ลานพระ              ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]