โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู...

ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ  นางวนิดา เมตตาปก นายถวัลย์ ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายชัยราวี ลาผม หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป นางหงษ์ฟ้า พานแก้ว หัวหน้างานแนะแนว และคณะครูและบุคลากร ร่วมประชุมหารือแนวทางการออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องพลารักษ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน...

   วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู  และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ นำปัจจัยทำบุญกองกฐิน ไปถวาย วัดวชิรธรรมาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูโฆษิตสุทธสร(ภัทรพล) เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์รับกฐิน ในการนี้นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ ร่วมกับตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นม.1 ออกร้านน้ำบริการประชาชน...

ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการ โดย นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ  นางวนิดา เมตตาปก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนางหงษ์ฟ้า พานแก้ว หัวหน้างานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะนำแนวทางการทำแฟ้มสะสมงาน (Port folio) เพื่อใช้สำหรับการยื่นศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จีนเจษฎากร คูชลธารา นิสิตปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์...

    ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์  พึ่งเพาะปลูก  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงไทเป  สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัล 1st Runner-up (Silver Medal) รายการ Autonomous Sumo Robot 1Kg (Family) 2.รางวัล 1st Runner-up (SILVER Medal)...

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 1,068 คน ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือนวภพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาศักภาพยผู้เรียนตามหลักสูตรลูกเสือโลก ลูกเสือหลวง และลูกเสื้อชั้นพิเศษ ให้สามารถเรียนรู้ ดำรงชีวิตแบบหมู่ลูกเสือ การแบ่งหน้าที่ การแก้ปัญหา การระดมสมอง การช่วยเหลือกันและกัน การบุกเบิก การสูทกรรม การดำรงชีวิตตามธรรมชาติ ฯลฯ โดยมีผู้อำนวยการ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]