วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

       วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ มุทิตาคารวะครู ประจำปี 2564” นักเรียนแสดงมุทิตาจิตคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และนางสาวบุญลือ ชิณวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Youtube “CNR Channel” ณ ลานชิโนรสรวมใจ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมการบันทึกเทป พิธีเปิดการอบรมโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา...

      กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมติวเสริมเพิ่มความรู้ ทางภูมิศาสตร์ ตามโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ผ่านระบบทางไกลรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ณ ศูนย์สอบภูมิศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม...

นายธนิต ทองฑัญญะ ประธานคณะกรรมสถานศึกษามาเป็นประธานและนายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมงานมุฑิตากษิณานุสรณ์ 2654 "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณงามความดีที่ยั่งยืน" ณ หอประชุม ดรงเรียนรัคนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่สาธารณสุขกำหนด  

   กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดการอบรมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ "ครูโค้ช สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์" และกระบวนกร "ครูผู้อำนวยการ" ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ตามวิถีกระบวนกรที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 16 กันยายน 2564 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th