วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู เข้ารับการอบรมการเขียนรายงานการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (OBECQA) ระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA ประจำปีการศึกษา 2567 โดย นายธนเดช กิจศุภไพศาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาบาสเก็ตบอลของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันรายการ ODS 3X3 Basketball Champion Ship ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต อำเภอองครักษ์ จังหวดนครนายก ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567          

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสังเวชวิศยาราม ร่วมกับนายอำนาจ ชีวังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวชและนักเรียนโรงเรียนวัดสังเวช  โดยมี  พระเทพเวที (พล  อาภากโร, ปธ.9, รศ.ดร.)  เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ให้เกียรติมาเป็นประธานสงฆ์เพื่อดำเนินพิธี

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายปัญญาพัฒน์ แก้วสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน ชายเดี่ยวอายุ 18 ปี รายการกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ทินกฤษ เมืองยม นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเหรียญทอง น้ำหนัก 32-35 กิโลกรัม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันเทควันโด รายการกีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยอาราธนานิมนต์พระสงค์จากวัดประทีปทพลีผล วัดสะแกงาม และวัดประชาบำรุง มาประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมี นางเมียวดี ดีพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจาก...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]