วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดพิธีต้อนรับ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีนายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสารัช ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม...

                     ผู้อำนวยการนงกรานต์ เพชรเสนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวรรณา เฟื่องฟู ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ครั้งที่1/2564 ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ 24 กุมภาพันธ์ 2564  

                    โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)​ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีผู้อำนวยการนงกรานต์ เพชรเสนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายขวัญทอง โกฏิรักษ์ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)​ จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด แมตช์นี้พี่จัดให้ โดยมีผู้อำนวยการนงกรานต์ เพชรเสนา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2564

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th