เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายศรายุทธ  ธิศรีชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกกรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง ระบบส่งเสริมความดีนักเรียน เพื่อแจ้งข้อราชการ  ปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบส่งเสริมความดีของนักเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์...

สพม.กท 1 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1ขอเชิญชวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบZoom โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักเรียนและครูมีความสุข วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/rGPiFmkS8Q9XrNx8A ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ :::...

          เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564  ดร.นิยม ไผ่โสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ไหว้พระ สักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลตา-ยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ เพื่อสักการะขอให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลตา-ยาย ปกป้องรักษา คุ้มครองป้องกัน คุ้มภัยคนที่อยู่ในสำนักงานฯ...

         ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและบุคลากร พร้อมเข้านมัสการสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ...

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.นิยม ไผ่โสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน แจ้งข้อราชการเร่งด่วน เรื่องการแจ้งเพื่อทราบ...

          เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564  ดร.นิยม ไผ่โสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1พร้อมคณะ ได้เข้าพบ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสมใจ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th