วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน         เวลา 07.30 น. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ณ...

              วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัด ระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง โดยมี...

     วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567  ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุข และความปลอดภัยของสถานศึกษา...

   วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมด้วย นายศรายุทธ ธิศรีชัย นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567  โดยมอบหมายให้ นายถนอม บุญโต...

     วันที่ 22 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต นายศรายุทธ ธิศรีชัย...

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายในของสถานศึกษา  ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นการอบรม เรื่อง "วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง" โดย นาย วัยชัย ธงชัย ที่ปรึกษาพิเศษ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]