เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ มอบแนวการปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน ตามบริบทของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมี ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

           เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานเปิดเปิดโครงการ”เพื่อนช่วยเพื่อน P.S ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้”SESON 2  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษ  โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวรายงาน...

         เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วยนายสรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาสื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

        เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายวุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์จัดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ติวข้อสอบ o-net วิชาภาษาอังกฤษ...

           เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานเปิดการประชุม “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในสังกัด สพม.กท 1 โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา...

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ มอบแนวการปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในช่วงภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (On Site) วันแรกหลังจากเทศกาลปีใหม่ ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน ตามบริบทของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th