วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพม.กท ๑ อาทิ โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา โดยมี โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนมักกะสันพิทยา โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ร่วมการประชุม ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชเทวี...

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง  โดยในกิจกรรมมีการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี  และรับฟังโอวาทจากผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ  ห้องประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  นายศรายุทธธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผล ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ภายใต้หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลข้อตกลง” ในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2565” โดยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 สพม. กท...

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคณะที่ 6 นำโดย นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้มอบหมายให้นายขวัญชัย ไกรธรรม...

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ  ห้องประชุมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  นายศรายุทธธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เดินทางมาเยี่ยม พบปะ วิทยากร และผู้เข้าการอบรม Practical Work : MOE Safety Platform สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดการอบรม Practical Work ที่ MOE Safety Platform ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ sc operator หรือ sc action ของระบบ MOE Safety...

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอนุวัฒนุทิศ (C401) โรงเรียนโยธินบูรณะ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศภาคกลาง ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน สำหรับโรงเรียนโยธินบูรณะ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th