วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัว บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดประชุม ประธานกลุ่มทั้ง 6 กลุ่ม เพื่อเตรียมจัดงาน หัวใจสีแดง และร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.กท 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สดุดี ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2567 ที่จะมาถึงนี้ ในการนี้ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต...

          วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะ ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ตามโครงการ 72 พรรษา 72 ความดี สพม.กท 1           ...

      วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 เวลา 8.15 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรม เคารพธงชาติ และการปฏิญาณตน ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกวันอังคาร โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะ...

     วันจันทร์ที่  1 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ       

      วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.   - ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมการตรวจการ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]