วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และ โรงเรียนแห่งความสุข ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดยมีนายรชฎ  ลัฐิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ให้การต้อนรับเวลา ๐๗.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม กำกับ...





วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยกร่างแนวปฏิบัติการ รับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษานารี เวลา15.30 น.ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และ โรงเรียนแห่งความสุข ณ...





   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 1)  ดำเนินการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล  ”ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 2 คน  โดยคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1 คน และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน...





วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เข้าร่วมในพิธีการเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2566 โดยในการเรียกตัวฯ ครั้งนี้ สพม.กท 1 มีผู้สอบแข่งขันได้จำนวน ทั้งสิ้น 22 ราย ซึ่งมีผู้มารายงานตัว 21 ราย...





วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์  จิตรมั่น เนื่องในโอกาส ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตน ราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๔.๐๐...





วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ในการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 2 มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]