เมื่อศุกร์ที่​ 9 เมษายน​ 2564 ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 1  เป็น​ประธาน​มอบ​ประกาศนียบัตร​ นักเรียน​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6 ประจำปีการศึกษา​ 2563 โรงเรียนเบญจม​ราชาลัย ในพระบรม​ราชูปถัมภ์​ จำนวน​ 286 คน​ โดยมี​ ผอ.​วุฒิชัย​ วรชิน​ ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​ กล่าว​รายงาน​ ณ ห้องประชุมเทพรัตน์​ ชั้น​4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย​...

จากการที่ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น การแต่งตั้ง “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สตรีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกอีกเช่นกัน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

         เมื่อวันศุกร์ที่  12  มีนาคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 1  ร่วมประชุม​สร้าง​ความ​รู้​ความเข้าใจ​ใน​ภารกิจ​ของ​สำนักงาน​เขตพื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เพื่อขับเคลื่อน​การบริหาร​และการ​จัดการ​ศึกษา​มัธยมศึกษา​ของสำนักงาน​เขตพื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​...

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพม. กท1  SESAO1 Didier Futsal League U17 ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทวีธาภิเศก โดยความร่วมมือของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆ...

          เมื่อวันอังคารที่  16  มีนาคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 1(ผอ.สพม.กท1)  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รอง ผอ.ถนอม บุญโต รองผู้อำนวนการ สพม.กท.1 และคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นายณัฏฐเมธร์...

        ผอ.ณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครู สายงานการสอน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ให้มีความสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th