วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.45 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวรายงานในพิธีเปิด การอบรมนักเรียนแกนนำ การจัดทำวิดีทัศน์สั้น 1 โรงเรียน 1 SoftPower ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปลูกฝังความเป็นไทย ในหัวใจเยาวชน” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 66...

 วันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการวิถีชีวิตมวยไทย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ 2    โดยมี นายอภิภูมิ  เปี้ยปลูก ให้การต้อนรับ ในงานนี้ได้รับความร่วมมือของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ “มวยไทย มหัศจรรย์ แห่งมิตรภาพ” โดยมี ดร.วันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการเรียกผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธาน ในการรายงานตัว พร้อมให้โอวาทและแนวปฏิบัติในการทำงาน พร้อมด้วย นางวารี คหินทพงษ์...

   วันที่ 4 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยเป็นการประชุม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ "การบริหารงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามกฏหมาย วินัยการเงินการคลัง ของสถานศึกษา" ต่อด้วย การมอบเกียรติบัตร...

   วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนักในการ รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข โดยมอบนโยบายเน้นย้ำด้านความปลอดภัยของนักเรียนทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา...

          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา           ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1  เพื่อแจ้งข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายถนอม  บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]