วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น.  - ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหาร ระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 700 คน โดยนายฉัตรชัย ธรรมครบุรี...

          วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย...

   วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ...

             วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก และเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข ตามโครงการ“ห้องน้ำนักเรียนเปลี่ยนเป็นห้องน้ำครู”...

      วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตพืันที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]