เมื่อวันจันทร์ที่  25 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดร.พิศุทธิ์​ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​ ปทุมธานี​ เขต​ 2 ผ​อ.ณรงค์​ คงสมปราชญ์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธิน​บูรณะ​ ผอ.ราชันต​์​ ทิพยโสต ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจาร​พิพัฒน์​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ...

        เมื่อวันศุกร์ที่ 22  มกราคม พ.ศ. 2564 รอง ผอ.ถนอม  บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกให้เป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ...

ผอ.สพม.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน ของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย           เมื่อวันศุกร์ที่  22 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รอง ผอ.ศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู...

           เมื่อวันจันทร์ที่  25 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดร.พิศุทธิ์​ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​ ปทุมธานี​ เขต​ 2 ผอ.ราชันต​์​ ทิพยโสต ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจาร​พิพัฒน์​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน...

            เมื่อวันศุกร์ที่  22 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รอง​ ผอ.ศรายุทธ ธิศรีชัย รอง​ผู้​อำนวยการสำนักงาน​เขตพื้นที่​กา​ร​ศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ ​1​ ศน.กิตติ​ภา​ ดาวัลย์  ศน.ก่อการ​ ไชย​สงคราม​ ศึกษานิเทศก์​ ประ​จำกลุ่ม​โรงเรียน​กลุ่มที่​5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ...

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21  มกราคม พ.ศ. 2563 รอง ผอ.ถนอม  บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดในคู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th