วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 8/2566 โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต นายศรายุทธ ธิศรีชัย และนายวันศักดิ์ คำแหง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในโอกาสนี้ มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่...

วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๙๖๐ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งหมด ๒๘๘ คน โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ...

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  มอบหมายให้ นายวันศักดิ์  คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การส่งมอบโน๊ตบุ๊กตามโครงการคอมพิวเตอร์ เพื่อน้องสู่การเรียนรู้เชิงรุก” เพื่อเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการรับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครุผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ในการนี้ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานพร้อมให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่...

วันที่ 2 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. – ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 พร้อมด้วย นายถนอม  บุญโต  และนายวันศักดิ์  คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี นายศรายุทธ  ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...

   วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐  ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” โดยให้จิตอาสา ๙๐๔ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และกำกับ ติดตาม ด้านการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]