วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและผู้เข้าสอบ ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 หน่วยสอบที่ 184...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี. พ.ศ. 2567 ซึ่งในวันนี้เป็นการสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

     วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ "การเข้าถึง การเข้าใจ ความแตกต่างของวัย สู่การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งความสุข" ณ หาดทรายทองรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี       เวลา 09.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อม Kick Off...

         ด้วยพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีดำริให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย และจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีสุขภาวะที่ดี เหมาะแกการพัฒนาผู้เรียน โดยกำหนดให้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เป็นวันจัดกิจกรรม KICK OFF โครงการ “สุขาดี มีความสุข” ภายใต้โครงการ 72 พรรษา 72 ความดี เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ...

      วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และผู้เข้าสอบในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

   วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. นางวารี  คหินทพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสายรุ้ง เปรมปริ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม แนวทางการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งจัดขึ้น ณ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]