วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1 / 2567) รอบที่ 4 โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายวันศักดิ์ คำแหง...

              วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง...

     วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. - ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การติดตั้งกล้องวงจรปิด AI มีระบบเตือนภัย เพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ "สถานศึกษาปลอดภัย" และโรงเรียนแห่งความสุข โดยนางสุวีรยา ชุติวัฒน์โสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ...

         วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และการปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป โดยในวันนี้ มีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วย คณะบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

     วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”      โดยในเวลา 09.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการทำความดีถวายในหลวง พ่อครู แม่ครู...

         วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. - ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวต้อนรับ Mr.TAN TZE JWEE,GL YNN Vice Principal of Eng Seng School แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนกันเองเส็ง (กันเอ็งเส็ง) ประเทศสิงคโปร์ โดยมี ดร.ธีร์  ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]