วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและ ความปลอดภัยของสถานศึกษา...

              วันพฤหัสที่ 9 พ.ค. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ กำกับติดตาม สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เกิดความตระหนัก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนแห่งความสุข              โดยในเวลา 07.45 น. - ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม...

         วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ สะอาด แห้ง หอม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข ตามโครงการ...

          วันศุกร์ ที่ 10 พ.ค. 2567 เวลา 08.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วยนายวันศักดิ์  คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ร่วมกิจกรรม “กรุงเทพเป็นหนึ่ง จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

           วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา...

      วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ สะอาด แห้ง หอม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข ตามโครงการ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]