วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และการปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อผลักดัน ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต และนายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

      วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. - ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวางแผน การพัฒนาคุณภาพวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 แห่ง กรุงเทพมหานคร โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา...

      วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย...

          วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”           โดยในเวลา 08.00 น. พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน จันทรา...

      วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วย นายถนอม  บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง...

        วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567  ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายทางการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]