วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัด สพม.กท.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2567 ณ อิงธารรีสอร์ท...

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับติดตามสถานศึกษาในสังกัด ให้ดำเนินการปฏิบัติงานงบประมาณของสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบ การเงินและการคลัง โดยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางสาวธนศร อุ่นยืนยง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แนะนำแนวทางการจัดทำ งบรายงานการเงินให้แก่ ครูผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินการ ให้เป็นการไปตามระเบียบฯ และหากมีสถานศึกษาใด...

     วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และการปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วยงาน...

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ สะอาด แห้ง หอม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข ตามโครงการ “ห้องน้ำนักเรียนเปลี่ยนเป็นห้องน้ำครู”...

     วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                   ปีการศึกษา 2567 โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้      ในการนี้ ดร.นิยม ไผ่โสภา...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]