วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการเรียกรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และเรียกรายตัว ศึกษานิเทศก์ โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมให้โอวาท แก่ครูผู้ช่วย...

               วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตาม ห้องเรียน ห้องน้ำ สะอาด แห้ง หอม เพื่อสร้าง ความตระหนัก และเป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย และโรงเรียนแห่งความสุข”...

        วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น.  - ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหาร ระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 700 คน โดยนายฉัตรชัย ธรรมครบุรี...

   วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และการปฏิญาณตน การต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วยงาน ในสังกัด ทำกิจกรรม...

วันที่ 19 เมษายน 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตาม ห้องเรียน ห้องน้ำ สะอาด แห้ง หอม เพื่อสร้างความตระหนัก และเป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย และโรงเรียนแห่งความสุข”...

             วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก และเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข ตามโครงการ“ห้องน้ำนักเรียนเปลี่ยนเป็นห้องน้ำครู”...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]