สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เขตภาษีเจริญ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES และเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ Empirical Monitoring and Evaluation System: E-MES จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายประไพ สุนทรมัจฉะ ประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ ศรีสนิท นางชินดา ฮาดดา นางสาวสมพร สามทองกล่ำ นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร และนางสาวอรกมล พรหมกุล โดยนางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลในการรับการประเมินครั้งนี้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด

 

อัลบัมภาพ

 

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th