เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม.1)เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา สพม.1(พญาไท)

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th