เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงาน “Open House 2018 นวัตกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมราชา Creative innovation Raja’s Culture”  ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส  ซึ่งมีนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงผลผลิตของนักเรียน  เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนการอสน การแสดงผลงานของนักเรียน สร้างกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครุ นักเรียนและชุมชน ซึ่งประกอบด้วยการแสดงของนักเรียน  อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงมวยไทย การแสดงโขน รวมถึงนิทรรศการ และการประกวดแข่งกันต่างๆ โดยนายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th