เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในฐานะผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  ณ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี 2 กิจกรรมหลักคือการเพิ่มความเข้มการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยงจุดอับร่วมกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้มีความประพฤติเหมาะสมโดยการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในเขต 1 ผลของความประพฤติที่อยู่ในภาวะเสี่ยงรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา ความประพฤติที่เหมาะสมสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ ได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมอาทิ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจนครบาลทั้ง 9 กองบังคับบังคับการ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีศูนย์เสมารักษ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th