เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1แสดงความยินดีและ พบปะ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 3 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร(กศจ.กทม.)เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้ฯ โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รวม 8 ราย โดยมีบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ช่วยแนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารทางราชการ การกรอกรายละเอียด หนังสือ ก.ค.ศ.16 ณ ห้องประชุมราชเทวี สพม.1

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th