เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ร่วมประชุมวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการดำเนินการประชุม ชี้แจงการดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561   และรับสมัคร ในวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

-สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2561 

-สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 19 สิงหาคม 2561 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 27 สิงหาคม 2561

-สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 1 กันยายน 2561 

-ประกาศผลสอบวันที่ 6 กันยายน 2561 และบรรจุแต่งตั้งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th