นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค15 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาการจัดการศึกษายุค Thailand 4.0 ในคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจิรายุ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ และ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พร้อมผู้เข้าสัมมนาฯ ให้การต้อนรับ การสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาการจัดการศึกษา ยุค Thailand 4.0 ในคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง (cluster) มีผู้เข้าสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม นักประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประธานกลุ่มโรงเรียน สพม.1 ประธานสหวิทยาเขต สพม.2 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สนองนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ มีวิทยากรจากสภาการศึกษา ดร. เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาอีกด้วย

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th