เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 พร้อมบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  160 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา และมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมพญาไทชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(พญาไท)

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th