เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล สพม. 1(SESAO1 AWARDS)ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันร่างและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดผลดีแก่ทางราชการ  โดยมี ดร.นภัทร  ธัญญวณิชกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1  ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม ที่ 1-6 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศรีอยุธยา  สพม.1(พญาไท)

ดาวน์โหลดรูปภาพที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1819224318188732&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th