เมื่อวันที่ 4  มกราคม  2562  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ผอ.ชัยเดช  ไสยเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม นำบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ร่วมทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว เพื่อให้พบกับสิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่  2562 ณ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม.1(บางแวก)

ดาวน์โหลดที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1872604779517352&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th