เมื่อวันที่ 10  มีนาคม  2562 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 และคณะ ดำเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยภาพรวมการจัดสอบวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            สำหรับในวันนี้มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 10,517 คน ตามแผนการรับ ม.4 รับได้ 1,110 คน อัตราการแข่งขันเฉลี่ยอยู่ที่ 1:10 คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (อังกฤษ: Triam Udom Suksa School) เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกของประเทศไทย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 (ขณะนั้นนับวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ นับอย่างสากลถือเป็น พ.ศ. 2481) โดยมติของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นผู้อำนวยการท่านแรก ดร.โสภณ กมล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คนปัจจุบัน

ติดตาม facebook เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1:  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1966191583492004&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th