เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2562 ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปลุกพลัง kid  พิชิตปัญหา" โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

                  โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมค่ายเสริมทักษะชีวิต กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปลุกพลัง kid  พิชิตปัญหา"เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ การพัฒนาชีวิตจากการปฏิบัติจริง มีภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รวมทั้งได้แสดงออกทางความคิดเชิงบวก ตระหนัก รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

                 ทั้งนี้ ผู้เข้าค่ายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 จำนวน 15 โรงเรียน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 74 คน และนักเรียนหญิง จำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 106 คน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปลุกพลัง kid  พิชิตปัญหา" ได้รับเกียรติจาก นายคงเดช  เนียมไผ่ ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดนนทบุรี และคณะเป็นวิทยากร รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ และการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ขอขอบคุณภาพสวยๆจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1 และโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ดาวน์โหลดรูปภาพที่ :  https://drive.google.com/drive/folders/1M34BMWz_RYv66P2oOZLNvxoYY1yaILqz?usp=sharing

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th