เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในการประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 15 โรงเรียน รวม 1,207 คน

            โอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้า เปิดกรวยธูปเทียนแพ และกล่าวนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 กราบทูลลา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและไปศึกษาต่อ

             จากนั้น ประทานพระโอวาทความว่า "การศึกษาเล่าเรียนนั้นต้องอาศัยความอดทน และความเพียรพยายามอย่างมาก การที่นักเรียนแต่ละคน ศึกษาเล่าเรียนมาจนสำเร็จ จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ขอให้ทุกคนสร้างสรรค์ความสำเร็จที่ก้าวหน้าขึ้นต่อไป ทั้งในการเรียน และการประกอบอาชีพการงาน ด้วยความอดทน และความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อความสุขความเจริญของชีวิตในวันข้างหน้า"

             ขอขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1dERk3U5cD60voTyrlfpgXFH_8jUn4hrY?usp=sharing

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th