เมื่อวันที่ 19  เมษายน  2562 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานการประชุม กิจกรรม “UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”ของสพม.1 ครั้งที่ 4 เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมและวางแผนในการดำเนินกิจกรรมฯโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศรีอยุธยา สพม.1(พญาไท)

            โดยกิจกรรม “UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”ของสพม.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับทั้งในกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และบุคคลที่สนใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมบริหารจัดการ ได้ชื่นชมทรัพยากรล้ำค่า ทั้งสำรวจส่งเสริมการศึกษาฟื้นฟูรักษาทรัพยากรล้ำค่าและศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในเขตบริการของสถานศึกษา สังกัด สพม.1 พร้อมจัดให้มีการท่องเที่ยวด้านการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา สังกัด สพม.1

            ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับ ประชาชนในชุมชน และนอกชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป  ที่เข้ามาเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมในเขตบริการของสถานศึกษา  สังกัด สพม.1  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณค่าศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ไทย และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูต่อไป

ติดตามภาพข่าว กิจกรรม สพม.1 ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2023199377791224&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th