เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2562 ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม.1) เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 (พิธีมุทิตาคารวะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562) ภายใต้ชื่องาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1” และงานหัวใจสีแดง”กิจกรรม สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ปี 2562”โดยมี โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอรุณอัมรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(บางแวก)

ติดตามดาวน์โหลดภาพกิจกรมที่ facebook  :  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2034159836695178&type=3

https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th