เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผอ.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบคารวะขอพร ขอคำแนะนำแนวทางการบริหารงาน และการทำงาน จากท่านการุณ สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พลเอก โกศล ประทุมชาติ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ท่านดุริยา อมตวิวัฒน์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ท่านสนิท แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่านสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ท่านวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.เนื่องในโอกาสได้รับการย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

ดาวน์โหลดรูปภาพที่ : https://photos.app.goo.gl/Qm6focaznzCagkj98

ติดตาม facebook เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1 ที่   https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2051171898327305&type=3

https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th