เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.รัฐศาสตร์  กรสูตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  เป็นประธานเปิดห้องต้นแบบโครงการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล(Depa Young Maker Space Development)พร้อมร่วมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Coding และชม นิทรรศการ ผลงาน การประยุกต์ใช้งานสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบของโครงงานฯ ณ ห้องต้นแบบฯ อาคาร 8 ชั้น 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

              โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร. สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว 

              สำหรับ โครงการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล(Depa Young Maker Space Development)เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงเรียนสามเสน วิทยาลัย

 

ขอขอบคุณภาพสวยๆจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ดาวน์โหลดรูปภาพที่  :  https://drive.google.com/open?id=1gtfyK34kru28mFtumWZNbG74nUZduJc8

ติดตาม facebook เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1 ที่ :  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2062847393826422&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th