เมื่อ​วันที่​ 6​ กันยายน​ 2562​ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการกฤษฎีกา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมสามัญศึกษาคนสุดท้าย เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และตำแหน่งอื่นๆ อีกหลายตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรม​ "สืบสาน​ สายใย​ หัวใจสีแดง(ภาคเย็น)"กล่าวมุทิตาจิต มอบพวงมาลัยและมอบของที่ระลึก แก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ของ สพม.1 และของสพม.2 (โดยในปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ) ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

             กิจกรรม "สืบสาน สายใย หัวใจสีแดง"(ภาคเย็น)​ รับประทานอาหาร สังสรรค์ ชาวสามัญศึกษา ชมวีดีทัศน์เกียรติประวัติและผลงานของผู้ที่เกษียณอายุราชการ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก รับชมการแสดงของนักเรียน และครู พิธีส่งมอบหัวใจสีแดง โดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กล่าวมอบหัวใจสีแดง ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กล่าวรับมอบหัวใจสีแดง (พบกันใหม่ครั้งหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ)

              ทั้งนี้ มีท่านณรงค์ รักเดช อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา ดร.นิวัตร นาคะเวชผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง (CLUSTER)  ท่านปรีชา จิตรสิงห์ ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง (CLUSTER) ท่านสุรเทพ    ตั้นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ท่านวินัย รอดจ่าย อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านวิรัช บุญนำ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกษม สดงาม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดร.วีรพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ท่านสายัณห์ รุ่งป่าสัก อดีต ผอ.สพม.1  ท่านสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ อดีต ผอ.สพม. 2  ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  ชาวมัธยมกรมสามัญศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ของ สพม.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ของสพม. 2 บุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้มีเกียรติข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯอย่างพร้อมเพรียงกัน

หนึ่งตระกูลแจ่ม ภาพ/ข่าว

ขอขอบคุณภาพจากทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://photos.app.goo.gl/VZXa2UBNMGFCFDgE8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2263841943726965&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th