เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.1 ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อติดตามนโยบายการปฏิบัติงาน และหารือข้อราชการต่างๆ สร้างความเข้าใจอันดี เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพระราม 2

ดาวน์โหลดภาพที่ ; https://photos.app.goo.gl/i4XGctr1oRPm2Fkx9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2298645696913256&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th