เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 5 ตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือ กองร้อยพิเศษ สพม.1 กลุ่มที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผอ.พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีโรงเรียนในกลุ่มทั้ง 11 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 312 คน เป็นผู้บังคับบัญชา 47 คน ลูกเสือจำนวน 189 คน เนตรนารี 48 คน และพี่เลี้ยง จำนวน 31 คน ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม.1 กรุงเทพมหานคร

          สำหรับงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 5 มีขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน-3 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ และตระหนักในหน้าที่การเป็นผู้นำ การมีจิตอาสา มีความชื่อสัตย์ ส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีทักษะทางด้านลูกเสือเพิ่มมากขึ้น

 

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://photos.app.goo.gl/G8LAKvD5RNzYVZGd6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2306829359428223&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th