เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2562 ท่านนาวี  ยั่งยืน ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมกฎหมาย และการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทั้งนี้มีคณะที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวฯ เข้าร่วมจำนวน 134 คน โดย ผอ.ช่อฉัตร  จันตะเภา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน และทีมงานให้การต้อนรับ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

           สำหรับการอบรมกฎหมาย และการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ ในการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของโรงเรียน เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่าวของโรงเรียน สามารถเสนอความเห็น และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ต่อผู้บังคับบัญชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ กศจ. ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษา โดยการส่งเสริมวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย

 

 

ดาวโหลดภาพวันที่   9 ตุลาคม 2562  คลิ๊กที่นี่ :: https://photos.app.goo.gl/snLkbfsGNGnRQcd6A

ดาวโหลดภาพวันที่ 10 ตุลาคม 2562  คลิ๊กที่นี่ :: https://photos.app.goo.gl/ZiVv2hhCbJBAxegG7

ติดตามเฟสบุ๊ค เครือข่าย ปชส.สพม.1  คลิ๊กที่นี่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2324550554322770&type=3

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th