เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2562 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกิจกรรม”งานพัฒนาบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562”โครงการสนับสนุนการบริหาร และพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ ของโรงเรียนโยธินบูรณะ  พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว 21) โดย รศ.ดร.เอกชัย  กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

          สำหรับงานพัฒนาบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการสนับสนุนการบริหาร และพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆโรงเรียนโยธินบูรณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เข้าใจถึงทิศทางการศึกษาไทย และพัฒนาตนเองให้ตรงตามมาตรฐานของครูยุคใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรต่อไป

 

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://photos.app.goo.gl/7bBRtV45rAqwUGqj6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2365930290184796&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th