เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พร้อมด้วยนายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายธเนศ ไชยสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ซึ่งดูแลรับผิดชอบ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เดินทางไปพบปะ เยี่ยมชม และให้กำลังใจ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์, กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว และกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต) ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรก ของระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมรับฟัง ปัญหาข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข ในการจัดการแข่งขันในปีต่อไป โดยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะดำเนินการจัด ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562  ณ ศูนย์การแข่งขัน ทั้ง 32 แห่ง

ติดตามข่าวสารการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่

https://central69.sillapa.net/sm-bkk1

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th