ท่านพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  และคณะครูในโครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย(International Schools Association of Thailand : ISAT ) ในหัวข้อ "Education Vision 2030" บรรยายโดย  Dr. Brian K. Perkins, Teacher College, Columbia University  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ  โดยท่านรัฐมนตรีชื่นชมพร้อมให้เกียรติทักทายคณะครูและผู้บริหารจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่มีวิสัยทัศน์มาร่วมงานระดับโรงเรียนนานาชาติ และร่วมถ่ายภาพกับคณะครูและผู้บริหาร โครงการ นานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) เพียงโรงเรียนเดียวที่ได้เข้าร่วมงานและฟังบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนนานาชาติ ชั้นนำของเมืองไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Hyatt Grand Erawan Bangkok

ดาวน์โหลดภาพคลิ๊กที่ :: https://photos.app.goo.gl/RXC5J2n3mtMJ2LZr8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 คลิ๊กที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2422295574548267&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th