ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่าพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(TEPE ONLINE)ระดับภาคกลาง สพม.1(พญาไท)กรุงเทพมหานคร

          สำหรับในการประชุมมีการนำเสนอเรื่อง คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ของสพม.1 ปีการศึกษา 2563 ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ปฏิทินการการดำเนินงานการรับนักเรียน และปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. มาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝาก และการรับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน  รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และการกำกับ ติดตาม การรับนักเรียน ที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณะชนได้

ดาวน์โหลดภาพคลิ๊กที่ :: https://photos.app.goo.gl/juL6eMCoyuRmrNrKA

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 คลิ๊กที่ ::   https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2431751506936007&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th