ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ “ราชโอรสปริทรรศน์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผอ.บุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส กล่าวรายงาน ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “ราชโอรสปริทรรศน์” เมื่อวันที่ 8  มกราคม  2563 ณ  โรงเรียนวัดราชโอรส

            สำหรับโรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “ราชโอรสปริทรรศน์” ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนในปีการศึกษา 2562  โดยมีการจัดแสดงผลงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Walk Rally และการแข่งขันทักษะต่าง ๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจากทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1 โรงเรียนวัดราชโอรส

ดาวน์โหลดภาพที่ :: https://photos.app.goo.gl/2XAuSz1D3snFTA4F8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2521185637992593&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th