เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานคณะทำงานในการรับ-ส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารดำเนินการสอบ ข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสพม.1 ส่งคืนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการทำงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ ด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกจาก ผอ.ชัยเดช ไสยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม และทีมงานอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนชัยฉิมพลีวิทยาคม         

        สำหรับการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) และสำนักพระพุทธศาสนา(โรงเรียนพระปริยัติธรรม) เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดภาพที่ :: https://photos.app.goo.gl/fPtPFUnKBPXXAppg6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2573444652766691&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th