ดร.นิพนธ์  ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานจันทร์ประดิษฐ์นิทัศน์ 62 ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศกีฬาฟุตซอล โดยมี ดร.สุนิดา เดชะทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมจันทร์ประดิษฐ์นิทัศน์ 62  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563   ณ ลานกีฬา “จันทร์กานดา”  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม.1

        สำหรับงาน “จันทร์ประดิษฐ์นิทัศน์ 62”จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อแนะนำโรงเรียน ตลอดจนเผยแพร่ความสำเร็จของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  ให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบได้ทราบ ให้นักเรียนได้นำความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนในชั้นเรียนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้เป็นรูปธรรมในรูปกิจกรรม นิทรรศการต่างๆ รวมทั้งสร้างทางเลือกในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขต พื้นที่บริการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งยังได้จัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 29 รายการ โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมคือการแข่งขันฟุตซอล  เริ่มทำการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เป็นต้นมา มีรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ จำนวน  4 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 4 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 3รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน  4 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  2 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 5รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จำนวน 2 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จำนวน  5 รายการ ทั้งนี้ มีโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม 36 โรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้ควบคุม 178 คน นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ 587คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆทั้งสิ้น 765 คน

 

 

ดาวน์โหลดภาพพิธีเปิดที่ :: https://photos.app.goo.gl/EBdecZBMMYst8br96

ขอขอคุณทีมงานเครือข่าย ปชส.สพม.1 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ภาพกิจกรรม จันทร์ประดิษฐ์นิทัศน์ 62

คลิกที่นี่ :: https://drive.google.com/drive/folders/1rQ8mfsscLgciWjtj594q0Qz23eGSaa5h?usp=sharing

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2576697935774696&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th