เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงานงาน Open House 2020 “Open House  2020 “Raja Theater School of Happiness และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมี ผอ.ราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส กล่าวรายงาน  โดยมีคณะกรรมการทุกฝ่าย  ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมฯ ณ  บริเวณลานหน้าเสาธง  โรงเรียนวัดราชาธิวาส

            โรงเรียนวัดราชาธิวาสได้จัดให้มีนิทรรศการวิชาการ และการแสดงผลผลิตของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1  ในชื่องาน “Open House  2020 “Raja Theater School of Happiness” มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ประมาณ 1200 คน โดยเป็นครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษาจำนวน 400 คน นักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 777 คน โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนการสอน  การแสดงผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 2 กิจกรรมคือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษ  และ 38 ชุมนุม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงาน  การบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู  นักเรียน และชุมชน  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน การจัดนิทรรศการในครั้งนี้นำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น  นิทรรศการผลงานครูและนักเรียนของ 8 กลุ่มสาระ 2 กิจกรรม  38 ชุมนุม ที่นำเอาความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการที่ได้บูรณาการเข้ากับความความรู้และแสดงออกตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0

  

ดาวน์โหลดภาพที่ :: https://photos.app.goo.gl/aWv46W5UZ1jh3YLy6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2581781558599667&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th