เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2563 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร สพม.1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน ร่วมกำหนดแผน และมาตรการเร่งด่วน กำกับดูแล ควบคุม บริหารจัดการข้อมูล ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) การประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 นี้ พร้อมเรื่องเสนอเพื่อทราบของทุกกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องศรีอยุธยา สพม.1พญาไท

          สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 มีมาตรการเข้มตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และใช้บริการ ของ สพม.1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา  (COVID-19) พร้อมขอความร่วมมือในการช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย

ดาวน์โหลดภาพที่ :: https://photos.app.goo.gl/1Tu6nsNDPyZ3kJTP8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2681465828631239&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th