เมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม  2563  ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1​ ผอ.ไชยา กัญญาพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ผอ.พิศณุ  ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5  และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียน การสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งครูและเด็กก่อนเปิดเทอม ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ โควิด- 19 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

         หลังจากกระทรวงศึกษาธิการ​และมูลนิธิ​การศึกษา​ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ ออกอากาศทางช่องฟรีทีวี จำนวน 17 ช่อง ช่องทางที่ 1 ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51 ช่องทางที่ 2 ทีวีดาวเทียมระบบ Ku-Band (จานทึบ) ช่อง 186-200 ช่องทางที่ 3 ทีวีดาวเทียมระบบ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 337-351 ช่องทางที่ 4 www.dltv.ac.th ช่องทางที่ 5 mobile application : DLTV ช่องทางที่ 6 youtube : DLTV1 Channel ถึง DLTV15 Chan

 

ดาวน์โหลดภาพที่ :: https://photos.app.goo.gl/w6sQzv1zDsc1oBuf6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2814650865312734&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th