เมื่อวันศุกร์ที่  19  มิถุนายน 2563  ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ผอ.สพม.1) เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานหัวใจสีแดง (พิธีมุทิตาคารวะผู้บริหาร สถานศึกษา และผู้บริหารสำนักงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563) งาน”กิจกรรม สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ปี 2563” โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 6 กลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประธานสหวิทยาเขตฯ และผู้แทน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(พญาไท)

         สำหรับงานสืบสาน สายใย หัวใจสีแดง เป็นประเพณีของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ระดับผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสำนักงาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 โดยเป็นเจ้าภาพจัดงานสลับกันปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/ZEcjPDbUgK8HsB6RA

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2887408941370259&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th