เมื่อวันอังคารที่  23  มิถุนายน 2563  ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ผอ.สพม.1) เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาห้องเรียนคณิตศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  โดยใช้ CASIO’s Scientific Calculator ทั้งนี้เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิครูของแผ่นดิน กับ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งสามฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกัน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา  สพม.1(พญไท)

          สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาห้องเรียนคณิตศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  โดยใช้ CASIO’s Scientific Calculator มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคะแนนสอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์  เพื่อเพิ่มคะแนนสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับการทดสอบภายในโรงเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประหยัดเวลา และสามารถนำเวลาไปใช้ในการศึกษาขั้นสูงได้ เพื่อขยายการใช้งานเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนคณิตศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/C2SxbM7zy57NSwRv6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :::  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2897818010329352&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th